Фракционен РФ

Апаратите за фракционен радиочестотен лифтинг осъществяват движение на потоци от положително и отрицателно заредени йони. Това движение формира електромагнитно поле в дълбоките подкожни слоеве. Така се предизвиква резонанс в човешките клетки и под въздействието на високочестотната енергия от електрода се постига ефект на ускоряване на метаболизма и активизиране на колагеновата клетъчна регенерация. Енергията се доставя директно в кожата на определена дълбочина и след това се освобождава на подкожно ниво. По този начин се достига много по-силно затопляне дълбоко в  тъканта, което в последствие стимулира производството на нови колагенови влакна.

Всички предлагани от МЕД ПРО БГ ЕООД апарати са сертифицирани за употреба в ЕС. Клиентите ни получават обучение, гаранция и съдействие с идеи и рекламни материали за развитието на своя бизнес.

подреди по